Advies komt niet zomaar uit de lucht vallen

Advies komt niet zo maar uit de lucht vallen. De basis van advies zit in kennis en ervaring van mensen. En de kennis van deze mensen komt onder andere uit praktijkervaringen en onderzoeksresultaten zoals die op de Open dag akkerbouw te zien zijn. Naast onderzoek zijn de adviseurs van Delphy ook betrokken bij diverse projecten. Soms heel praktisch zoals de ontwikkeling van dripsystemen. Maar soms ook thema's die veraf van de praktijk blijken te staan.


Creatief

Projecten rond kringloop of natuur inclusieve landbouw leiden niet direct tot een compleet nieuwe manier van telen die onder aan de streep voldoende duurzaam rendement op levert. Toch wordt deelname aan deze projecten door de adviseurs van Delphy als waardevol ervaren. Roelof Naber schetst het als volgt: "Projecten met een lange termijn doelstellingen bevatten vaak creatieve onderdelen die met wat aanpassing toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk." Een voorbeeld is een project waarbij bladluizen in aardappelen op een andere manier worden beheerst, namelijk door natuurlijke vijanden te sparen. Met erg goede resultaten blijkt het mogelijk om zonder pyrethroïden een luispopulaties in zetmeel- en consumptieaardappelen te beheersen .


Evolutie

Daarmee pakken de adviseurs van team akkerbouw Noord-Oost van Delphy de rol om nieuwe mogelijkheden te implementeren in de dagelijkse praktijk. Dat leidt niet tot grote systeemveranderingen maar is wel onderdeel van een evolutie en de akkerbouwpraktijk. En deze langzame evolutie sluit beter aan bij de ondernemer die alle kennis die beschikbaar is tot zich neemt en vervolgens beslist op basis van eigen inzicht en van eigen risico inschatting. Daarmee is deelname aan projecten die weliswaar een lange termijn doelstelling hebben voor de Delphy adviseurs waardevol. Uit dit soort projecten is ook de Delphy QMS Bladsapanalyse voor aardappelen voort gekomen.

Visies vanuit de overheid zijn ambitieus, groots en meeslepend maar zijn meestal niet concreet en zeker niet praktijkrijp. Projecten in de lijn van deze visies leiden dan ook niet vaak tot concrete oplossingen. Dat neemt net weg dat een goed interpretatie van onderdelen van deze projecten bij een goede aanpak wel tot waardevolle (deel)oplossingen kan worden omgezet. In dit speelveld spelen de adviseurs van team akkerbouw een rol. De oplossingen worden daarmee onderdeel van de bedrijfsvoering van de klanten van Delphy.