Akkerbouwonderzoek in Noord-Oost Nederland

Onderzoek leidt tot kennis

Het onderzoek van het akkerbouwteam Noord Oost gebeurt onder andere in samenwerking met Maatschap Sikkens in Weerdinge. Mts. Sikkens is ook de gastheer van de open dag. Daarnaast zijn er andere plaatsen waar onderzoek wordt uitgevoerd. Dit jaar hebben we ook een nieuwe verwerkingslocatie in Emmercompascuum in gebruik genomen.


Risico's uit sluiten

Gezien de groei de afgelopen jaren van akkerbouw onderzoek en het feit dat we meerdere velden buiten het bedrijf van de Mts. Sikken hebben liggen vonden we het belangrijk alle risico's uit te sluiten. Alle monsters op een akkerbouwbedrijf verzamelen en verwerken brengt hygiëne risico's met zich mee. Dit is de voornaamste reden waarom we hebben gekozen de monsters niet op het bedrijf van Mts Sikken te verwerken. Uiteraard worden de onderzoeken wel besproken op de open dag.


Resultatendag

De resultaten worden zoals gewoonlijk gepresenteerd op de Resultatendag welke georganiseerd wordt in december. Hiervoor nodigen we onze teeltbegeleidingsklanten uit en de Actua lezers. Nog geen klant? U kunt zich aanmelden via Akkerbouw.NO@delphy.nl.

Om een ieder de kans te geven alles te bekijken hebben we een roulatie programma opgesteld vanaf 13.30 uur. Buiten deze onderwerpen om kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om op het beursplein een praatje te maken met de bedrijven op het beursplein. Wij wensen u een prettige en ook leerzame dag toe.

Roelof Naber