Bemesting

Teeltkennis

De bemestingsbehoefte voor Pioenen is redelijk overzichtelijk zoals in bijgaand schema te zien is. Toch wordt in de praktijk gekozen voor diverse oplossingen. De enkelvoudige meststoffen voor stikstof, fosfaat, kali en magnesium zijn goed te doseren en op het juiste moment in te zetten. Steeds meer worden mengmeststoffen ingezet zoals 7-14-28 en 12-10-18. Mengmeststoffen maken de toediening eenvoudiger en de leveranciers hebben de mogelijkheid om vele combinaties te maken.


Langzaam

Een actuele ontwikkeling is de inzet van gecoate meststoffen. zoals van ICL. De kracht van gecoate meststoffen is het geleidelijk vrijkomen van de mineralen. Door te kiezen voor een specifieke coating kan de meststof tot 6 maanden na toediening nog mineralen afgeven. Geleidelijke afgifte betekent altijd een geleidelijke groei en geleidelijke groei betekent een weerbaar gewas.


Bemonstering

Bij een goede agrarische praktijk hoort het neme van grondmonsters. Pas als er inzicht is in de bodemvoorraden kan een correct bemestingsplan worden gemaakt. In een bemestingsplan staat de uitgangssituatie maar ook de plantbehoefte en de gewasopname tijdens de groeiperiode. Dat betekent dat bemestingsplannen altijd heel specifiek moeten zijn voor een perceel, grondsoort en cultivar. De adviseurs van Delphy helpen om een bemestingsplan te maken.