Bemestingonderzoek

Optimale bemesting

Interessant thema op het pootaardappelveld is bemesting. Onderzoeker Johan Wander van Delphy heeft verschillende bemestingsobjecten uitgewerkt die in een onderzoeksopzet zijn weggezet. Belangrijk daarbij is uiteraard de stikstofopname maar ook de fosfaat beschikbaarheid. Een van de objecten daarbij is een verhoogde fosfaat gift als bouwplanbemesting voor de aardappels. Op het pootaardappelveld in 2019 liet deze aanpak een positief effect zien op de pootaardappelopbrengst t.o.v. de standaard. Herhaling in 2020 is dan ook niet meer dan logisch.

Het toedienen van Transformer als water absorbeerder is in een voorjaar als dit een dankbare proef. Transformer houdt water vast en laat het vrij komen als de plant het nodig heeft. Dat heeft ongetwijfld effect op de groei van de aardappel.

In het kader van kringlooplandbouw past de inzet van drijfmest. Dat heeft echter in de pootaardappelen nogal wat bedenkingen over het moment en hoeveelheid van vrijkomende elementen. Goede reden om drijfmest te onderzoeken. Op het pootaardappelveld liggen 2 drijfmestproeven. Eén proef met volvelds drijfmest en een aangepaste stikstofgift en een proef met 50% van de drijfmest toegepast onder in de rug. En dezelfde stikstof gift als bij volvelds drijfmest toepassing. Deze proef moet antwoord geven op de vraag of dierlijke mest precisie toegepast zou kunnen leiden tot een lager N gift.

Uiteraard is er op dit moment nog niet veel te zien in de diverse proeven. In de loop van het najaar zijn de resultaten bekend en zullen deze uiteraard terug komen op deze bladzijden. In tussentijd is er meer te lezen op de website van Delphy.