Drijfmest in pootaardappelen

Bemesting komt uiterst precies in de pootaardappelteelt. De onvoorspelbaarheid van dierlijke mest werkt die precisie tegen. Toch is een duurzaam voedselsysteem waar de pootaardappelteelt onderdeel van is, afhankelijk van de inzet van dierlijke mest. Reden om te zoeken naar de toepassing van dierlijke mest in de pootaardappelteelt.


Rijentoepassing

In 2021 lag op het onderzoeksveld dat tijdens de pootaardappelvelddag te bezoeken was een proef waarbij onder de rug in een rijentoepassing is toegediend. Vergeleken zijn een volvelds toepassing met 28 ton/ha en een rijentoepassing op de plaats midden onder de rug met 14 ton/ha. Met de halve dosering werd bijna dezelfde opbrengst en knolaantal verkregen als met de volle dosering.


Halve dosering

Dat betekent dat er dan naast de rijenbemesting met drijfmest nog de mogelijkheid bestaat om gericht bij te bemesten. Een interessant resultaat dat vraagt om herhaling. In 2022 wordt deze proef dan ook herhaald en is wederom te zien op de pootaardappelvelddag.