Dripirrigatie en knolaanleg

kennis over water

Weliswaar is dit voorjaar een voorjaar met voldoende water, toch is dripirrigatie een techniek die in de pootaardappelteelt onder de aandacht is. Dripirrigatie is afgelopen jaren op veel plaatsen getoond en wordt inmiddels ook in de praktijk op diverse plaatsen toegepast. De voordelen van dripirrigatie in besparing van water en verbetering van kwaliteit wordt continu bevestigd. Voor de pootaardappelen is de veronderstelling dat ook het tal kan verbeteren. Juist dit onderwerp ligt als onderzoek op de Pootaardappelvelddag.


Voldoende

De installatie waarmee dit onderzoek wordt getoetst wordt geleverd door Broere beregening. Het ras waarin de drip mogelijkheden onderzocht worden is Arsenal. De opzet is om de grond continu vochtig te houden gedurende de periode van knolzetting. Naar verwachting zal de knolzetting beter verlopen door voldoende aanbod van water en dat leidt tot een hoger aantal aardappels per moederknol. In het onderzoek wordt het aantal getoetst en ook de sortering.


Zoet water

De toepassing van dripirrigatie past in een teeltwijze die aansluit bij duurzaamheidsdoelstellingen. Een van de mondiale duurzaamheidsdoelen is besparen van gebruik van zoet water. Met dripirrigatie is dit te realiseren. Voor pootgoed geldt specifiek dat het benodigde water opgevangen kan worden en gemonitord op schadelijke organismen. Juist omdat veel minder water nodig is, is buffering heel goed mogelijk.

Als naast besparing van water ook het knolaantal verbeterd, is dripirrigatie een reële techniek in de teelt van pootaardappelen.

Zoet water

Meer dan 97% van het water op aarde zit in oceanen en zeeën. Dit water is zout. 2,5% van het water op aarde is zoet. Het grootste gedeelte van dit zoete water is bevroren en niet drinkbaar. Minder dan 1 procent van al het water op aarde is zoet én vloeibaar. Het zoete water op aarde is verspreid over verschillende plekken. Het meeste zit in het Baikalmeer in Rusland. Bijna een vijfde van al het zoete water is hier te vinden!