Fiscale tips bij schade door droogte

Tekst hieDoor de aanhoudende droogte komen veel agrarische ondernemers in liquiditeitsproblemen. Zijn er voor deze ondernemers fiscale faciliteiten om uitstel van belastingbetaling te verkrijgen? Of zijn er andere mogelijkheden om belastingheffing te voorkomen? De Belastingdienst heeft binnen het huidige beleid de mogelijkheid ondernemers, gezien de gevolgen van de droogte, tegemoet te komen. Boeren en tuinders komen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking voor uitstel van betaling van belasting. Maar er zijn nog meer mogelijkheden om liquiditeitsproblemen te beperken met onderstaande tips.


Verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018
Als u een laag resultaat verwacht over 2018 kunt u een verbeterde voorlopige aangifte indienen. Als de aangifte nog openstaat, krijgt u door het indienen van de verbeterde aangifte automatisch uitstel.


Uitstel van betaling eerdere aanslagen
Voor zover aanslagen inkomsten- c.q. vennootschapsbelasting over de voorgaande jaren nog niet zijn betaald, kunt u uitstel van betaling vragen. Houdt u er wel rekening mee dat bij een uitstel 4% (IB) of 8% (Vpb) rente in rekening wordt gebracht. Voor sommige ondernemers kan dit afgezet tegen de rente op de rekening-courant relatief voordelig lijken, maar de verschuldigde rente voor de aanslag IB kan niet in aftrek worden gebracht op het resultaat terwijl u de rente aan de bank op uw bedrijfsrekening wel mag aftrekken.


Voorlopige of versnelde verliesverrekening
Verwacht u verlies over 2018 dat middels carry-back terug kan worden gewenteld naar de drie voorgaande jaren (IB) c.q. het voorgaande jaar (Vpb). Dan zou u in januari 2019, als in materiële zin het resultaat (verlies) is bepaald, een verzoek in kunnen dienen voor een voorlopige carry-backbeschikking, zodat het verlies terug kan worden gewenteld naar de voorgaande jaren. Let er wel op dat bij een voorlopige carry-backbeschikking in eerste instantie 80% van het verlies in de carry-back wordt betrokken.
In overleg met de Belastingdienst is het wellicht mogelijk om bij het aanleveren van de aangifte 2018 in januari 2019 meteen een definitieve aanslag op te leggen. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemers die onder het convenant Horizontaal Toezicht vallen. Mogelijk kan de aangifte in dat geval direct na afloop van het jaar worden ingediend en direct definitief worden afgewikkeld. Het zou dan mogelijk moeten zijn om kort na balansdatum al een carry-backbeschikking voor het gehele verlies te krijgen die kan leiden tot de teruggaaf van belasting.


Versnelde teruggaaf omzetbelasting
De droogte brengt voor u als ondernemer extra kosten met zich mee. Voor zover werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden is dit belast met 21% omzetbelasting. Door direct na 1 oktober de aangifte in te dienen, wordt belasting sneller terugbetaald. De Belastingdienst heeft in het verleden binnen het Platform Landbouw aangegeven dat de termijn van terugbetaling al is ingekort, doordat de aangifte binnen drie dagen na aangifte wordt doorgezonden voor verdere afwikkeling.

Als u hulp nodig heeft om een of meer van deze tips toe te passen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur.Bron: ABABr invullen...