Geen onkruid in 2030

Kennis voor de toekomst

Onkruiddemo op de Landelijke open middag B-peen

De sector is onderweg naar peen telen in 2030. Op de landelijke open middag B-peen zijn innovaties en oplossingen voor nu en later op 1 veld op 1 middag voor de hele peensector binnen bereik! Op woensdag 9 oktober 2019 is de zesde jaarlijkse Landelijke open middag B-peen in de Noordoostpolder, georganiseerd door Delphy en 'v/d Grond'. Delphy en vakblad 'v/d Grond' kiezen voor een peensector met toekomst waarbij nu kennis wordt ontwikkeld om te kunnen blijven telen in de toekomst. Veel actuele aspecten van de peenteelt komen aan de orde. Op een perceel van gebroeders Koenraadt in Espel ligt naast demo's met rassen, bemesting en plantversterkers ook een onkruiddemo.

Onkruidbestrijding in peenteelt

Een vaststaand gegeven in de teelt van Peen is de bestrijding van onkruid. Via de chemische en mechanische weg is onkruid te bestrijden. In deze demo zijn verschillende middelen in verschillende schema's toegepast. Tijdens de rondleidingen zullen de Delphy consultants de toegepaste schema's en bevindingen toelichten.

Heeft u vragen aan de Delphy consultants of aan de leverancier van de toegepaste middelen, dan kunt u deze na de rondleiding stellen aan de betrokkenen die met hun stand aanwezig zijn op de informatiemarkt. Hier zijn ook verschillende mechanisatiebedrijven, de catering en andere bedrijven, werkzaam in de peensector aanwezig om met u tijdens een hapje en een drankje in gesprek te gaan hoe we de peenteelt in 2030 zullen bedrijven.