Innovatiedag Pioenroos

Kennisbijeenkomst

Onkruidbeheersing met organisch materiaal

Een van de uitdagingen voor de teelt van pioenrozen is de beheersing van onkruid. Het is dan ook een van de belangrijke thema's op de innovatiedag pioen 

Bemesting

De bemestingsbehoefte voor Pioenen is redelijk overzichtelijk. Toch wordt in de praktijk gekozen voor diverse oplossingen

Meerwaarde van een passende bemesting in pioen

De teelt van pioenen kenmerkt zich op twee manieren: het is een meerjarige teelt en het jaarlijkse groeiproces doorloopt twee fases

De grootste uitdaging

Onkruidbestrijding is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de teelt van pioenrozen. Daarbij is goed bodembeheer belangrijk maar er zijn wellicht ook technische mogelijkheden

Pioenrozen in Nederland

Dat pioenrozen een groeiende teelt is, is te zien aan de aanvoer maar het is ook interessant om de officiële getallen te raadplegen om te weten of het toenemende aanbod overeenkomt met de realiteit van areaal uitbreiding

Toenemend krapte op de arbeidsmarkt

Hoe pakt u het binden en boeien van uw medewerkers aan?

Stabiele groei van pioenrozen

Niemand die een beter zicht heeft op de ontwikkeling van pioenrozen dan de partij die jaarrond handelt in pioenstekken

Op 30 april is de innovatiedag Pioenroos niet doorgegaan. Dat neemt niet weg dat er wel veel te vertellenis. Delphy en vakblad 'v/d Grond' organiseren  innovatiedag Pioenroos op 3 september.

Op vrijdag 3 sep-tember wordt door Delphy en vakblad 'v/d Grond' gezamenlijk de Innovatiedag Pioenroos georganiseerd. Van Aert Flowers BV uit Breda is ons gastbedrijf voor deze dag vol demonstraties en innovatieve objecten.

Van Aert Flowers BV heeft voor deze innovatiedag met verschillende demo's haar percelen met de teelt van Pioenen ter beschikking gesteld. De komende maanden worden vanuit Delphy diverse onderzoeksobjecten aangelegd. Op de Innovatiedag Pioenroos op 30 april zijn deze en andere innovaties in de Pioenroos te bezoeken en toegelicht door de adviseurs en onderzoekers van Delphy.


Vaste onderdelen op deze dag zijn in ieder geval objecten ter bestrijding en voorkoming van verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten, vochthuishouding, bemesting, QMS en (duurzame) bestrijding ziekten en plagen. Ontmoet ook de standhouders op de bedrijvenmarkt en is er de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Plannen voor een vervolgdag in het najaar zijn er in deze samenwerking voor mechanische onkruidbestrijding, grondbewerking, groenbemesters en bewaring pioenroos.

Stuur een email naar J.Jacobs@delphy.nl of E.Buschgens@delphy.nl hoe u kunt deelnemen in de verschillende objecten.

Vanuit 'v/d Grond' zal een speciale pioeneditie van het vakblad verschijnen welke ook u kunt ontvangen. Stuur uw aanmelding naar vdgrond@xplant.nl.