Invloed van borium

Kennis in de grond

Invloed van borium

Inmiddels is wel duidelijk dat sporenelementen belangrijk bij kunnen dragen aan optimale groei van pootaardappelen. De continuïteit van het onderzoek op het pootaardappelinnovatieveld maakt het mogelijk om vervolgproeven te doen met aardappelen die een jaar eerder uit een proef zijn geoogst. Zo ligt er dit jaar op het aardappelinnovatieveld een proef naar de effecten van boriumgiften van vorig jaar. In 2020 zijn verschillende boriumtrappen getoetst. De aardappels die uit deze proeven zijn gerooid, zijn dit jaar weer gepoot om te worden beoordeeld op boriumgebrek en groeikracht. Deze proef wordt uitgevoerd in vier rassen zodat ook de rasverschillen zichtbaar worden. Uiteraard is ook deze proef op de pootaardappelvelddag op 8 juli te zien.

Borium

Borium stuurt de opname van kalium en is daarom belangrijk voor de vochthuishouding. Boriumgebrek lijkt op windschade aan het blad. Het geeft scheuren aan blad en steel, maar de bladrand blijft groen. . Het weefsel tussen de nerven kan lichtbruin zijn. De groeipunten en kiemen sterven af. De planten blijven gedrongen en achter in groei. Boriumgebrek (B) kan verwisseld worden met calciumgebrek dat ook de groeipunten aantast en het blad ook op laat rollen. Calciumgebrek veroorzaakt ook necrose van het blad bij de bladranden en niet tussen de nerven zoals bij boriumgebrek het geval is. Aardappelen hebben een relatief lage boriumbehoefte en de verschijnselen komen dan ook het meest voor op gronden met een laag boriumgehalte (verweerde zandgronden) of gronden met een hoge bindingscapaciteit (recent bekalkte, veengronden met een pH >7). Voldoende Borium zorgt voor een goede schilkwaliteit in consumptieaardappelen, vermindering van inwendige roest en levert stresstolerantie tegen droogte/hitte