Klimaat op de Uiendag 2019

Kennisdeling is versterking

Tekst 'Uienteelt in veranderend klimaat.' Het thema voor de Uiendag 2019 sluit naadloos aan bij de ervaringen van afgelopen seizoen in de uien teelt. De effecten van het klimaat en de veranderingen zijn juist in de uienteelt heel zichtbaar. Grote regionale verschillen en daardoor ook noodzaak om regionaal gerichte maatregelen te nemen. En die zijn te zien op de Uiendag 2019. Luc Remijn van Delphy is mede organisator van de Uiendag en gaat in op de thema's van de Uiendag 2019.

Beregening

Uiteraard komt beregening aan de orde. Daarbij hoort techniek van diverse beregeningsystemen maa rook monitoring van gewasbehoefte, vochtgehalte in de bodem en steeds belangrijker techniek om de kwaliteit van beregeningswater te verbeteren. Denk aan ontijzering en ontziltingstechniek. Een heel specifieke wijze van beregen is druppelirrigatie. Een systeem waarbij water bij de planten wordt gebracht via een leiding. Daarbij is veel minder water nodig want er zal minder verdampen tijdens de gift en er kan veel beter gestuurd worden naar de juiste behoefte van de uien.

Afvoer

Een veranderend klimaat betekent ook te veel regen. En de afvoer van overtollig regenwater vraagt de nodige energie. Tegelijkertijd is ook van belang om geen emissie pieken te realiseren door het afvoeren van overtollig water. Systemen met buffering in combinatie met versneld afvoeren van water zijn steeds meer noodzakelijk in de uienteelt.

Rassen

Teeltsystemen, ziektedruk, insectenbeheersing maar ook rassenkeuze zullen veranderen door andere klimaatomstandigheden. De Uiendag biedt uitgebreid de ruimte hiervoor. Vast onderdeel van de Uiendag is de presentatie van de nieuwe rassenlijst voor uien.

De noodzaak om kennis te verzamelen voor een 'Uienteelt in een veranderend klimaat' is afgelopen jaar bewezen. Goede keus van de organisatie van de Uiendag om dit thema leidend te laten zijn voor de Uiendag 2019. Vanuit dit thema liggen er mooie proeven die tijdens de Uiendag te zien zijn. Daarnaast zijn er 40 standhouders op de informatiemarkt en 100 sponsoren die bijdragen aan de Uiendag en het onderzoek. Voor de uienteler die op de hoogte wil blijven is een bezoek aan de Uiendag een absolute noodzaak.

Uiendag 2018

Donderdag 29 augustus

Noordlangeweg 42 Colijnsplaat

Organisatie door UIKChier invullen...