Loofdoding aardappelen in 2021, Wat zijn de opties?

Vul een subtitel in

Zonder Reglone en Finale is de loofdoding van aardappelen er niet gemakkelijker op geworden. Toch is loofdoding ook goed mogelijk met het nu toegelaten middelenpakket maar het gaat langzamer. Dit blijkt uit onderzoek dat Delphy uitvoerde in poot- en consumptieaardappelen in 2019 en 2020 in opdracht van de BO Akkerbouw in het kader van Actieplan Plantgezondheid. In plaats van alleen maar volvelds spuiten kan er ook gekozen worden voor een andere aanpak.

Pootaardappelen alleen volvelds spuiten

Spuitschema's gespoten met een conventionele spuit met Quickdown en Spotlight Plus en een hoog spuitvolume werden in een proef te Emmeloord vergeleken met luchtondersteuning en de WingsSprayer met een laag spuitvolume. De omstandigheden tijdens het spuiten waren warm met een lage RV. Gebleken is dat onder deze omstandigheden een hoog spuitvolume duidelijk beter werkte dan een laag spuitvolume: 385 l/ha was voldoende, 215 l/ha was te laag. Het minimale volume voor een goede werking kan niet aangegeven worden omdat dit afhangt van de omstandigheden. De volgorde van Spotlight en Quickdown in het spuitschema had geen effect. Als de bespuitingen met 2x Quickdown en 1x Spotlight onvoldoende werken dan is het mogelijk nog een bespuiting uit te voeren met Affinity Plus.

Mechanische methoden

Na een eerste bespuiting om het gewas stil te zetten heeft het de voorkeur om loof te trekken. Op de tweede plaats staat loofklappen en als derde doorgaan met volvelds spuiten. Volvelds spuiten kan als voordeel hebben dat de grond niet om de drie meter vastgereden wordt en risico op water tussen de ruggen vermeden wordt. Op zich werkt loofklappen natuurlijk sneller dan alleen volvelds spuiten. Door het loofklappen te combineren met een bespuiting met Spotlight met de Loof-Does werd een volvelds bespuiting bespaard.

Publicatie

De volledige onderzoeksresultaten zijn te download via de buttonHierin is een uitgebreid praktijkadvies 2021 opgenomen. De belangrijkste resultaten voor pootaardappelen zijn terug te vinden achter de button voor de flyer.