Luizendruk veranderd

Er zijn meer luizen en ze komen vroeger. Een constatering van Paula Westerman van de WUR op de pootaardappeldag afgelopen januari. En daar komt bij dat de beheersing van luizen steeds lastiger wordt. Westerman nam de tijd om de actuele situatie rond het voorkomen van luizen te schetsen.

Verandering

Zorgwekkende constatering is dat in 2018 iets meer dan een kwart (25,7) van het pootgoed in klasse is verlaagd in de nacontrole. In 2017 was dat met 17,1 % al beduidend hoger dan in de jaren daarvoor. Daar zijn volgens Westerman een aantal redenen voor ,waarvan het ontbreken van de verplichte rooidatum een belangrijke is. Ook de voor de hand liggende reden: klimaatverandering wordt genoemd. Maar zeker ook belangrijk is de politieke houding t.a.v. insecticiden en veranderingen bij de virussen. Virussen transporteren zich sneller en kunnen daardoor op jonge leeftijd invloed uitoefenen.

Ouderdomsresistentie

De ontwikkeling van bladluizen verandert wel degelijk door de jaren heen. Geconstateerd wordt dat bladluisvluchten eerder beginnen en doordat ze eerder beginnen is de potentie van een hogere populatie enorm groot. Alleen vroegtijdige bestrijding kan een hoge populatiegroei voorkomen. Een begrip dat regelmatig terugkomt in de verhandeling van Westerman is ouderdomsresistentie. Oude gewassen zijn minder vatbaar voor virusinfecties dan jonge gewassen. Dit wordt ouderdomsresistentie genoemd.

Strategie

Wanneer nu in eerder stadium grote populaties luizen aanwezig zijn dan zullen deze luizen in relatief jonge aardappelplanten gaan vreten. En deze zijn meer vatbaar voor virusopname dan oudere aardappelplanten. De toenemende discussie over insecticiden is in deze combinatie een ongelukkige. Westerman onderzoekt dan ook nieuwe strategieën en hulpmiddelen om virus infecties te voorkomen. Dat kan zijn signaleren van virusbronnen voordat deze door luizen worden bezocht maar ook een eenvoudige methode om luizen al in vroeg stadium te signaleren.

WUR gaat de komende jaren samen met partijen uit de aardappelketen onderzoek doen naar slimme hulpmiddelen en strategieën om virusverspreiding in aardappelen te voorkomen. invullen...