Mechanisch loofdoden

Kennis creëert inzicht

Het verbod op Diquat als loofdodingsmiddel maakt de noodzaak om te zoeken naar nieuwe methoden van loofdoding. Chemisch is een optie maar er is her en der ook ervaring met mechanische technieken. Daarnaast zijn er mechanische technieken in ontwikkeling. In dit artikel een verzameling van mechanische technieken voor loofdoding.

Loofklappen

Loofklappen is een extra werkgang, en als het nat is, is dit niet aan te raden. De capaciteit is heel beperkt. Er is risico op verspreiding van bacteriën en plagen, als die aanwezig zijn in het loof. Het is een techniek waar in de pootgoedteelt wel ervaring mee is, omdat het een manier is om de groei van het loof heel snel stil te leggen. Maar als er een bacterie in het veld aanwezig is, wordt het verspreid door het veld heen. En dat moet vermeden worden in de pootgoedteelt, en zeker in de hogere klassen. De afstelling van de klapper is heel belangrijk, zodat het blad uiteindelijk voldoende afgeslagen is en het loof tussen de ruggen belandt. De combinatie loofklappen en chemie kan wellicht ook als er geschikte middelen zijn. Een experimentele techniek is het gebruik van machines bestrijden met elektriciteit. Die kunnen ingezet worden voor onkruidbestrijding, maar ook voor loofdoding.

Loofbranden

Dit alternatief is bekend uit de biowereld. Dat werkt goed op een afrijpend gewas. Een hoeveelheid van 80 l gas per hectare kan, maar is het minimum. Vaak zit men aan 100 tot 150 l gas per hectare. De sporen worden afgedood. Het verbruik is sterk afhankelijk van het type machine. Belangrijk is om de vlam goed in het gewas te krijgen. Soms lukt de loofdoding van groen gewas niet enkel door het branden, en daarom wordt er als tweede fase ook wel eens geklapt.

Looftrekken

Ook looftrekken wordt in de praktijk op een aantal plaatsen toegepast De stengels worden tussen rubberen banden geduwd, en die rubberen banden trekken de stengels eruit. Op die manier is er een snelle afdoding van het gewas. Met deze techniek wordt nog volop geëxperimenteerd.

Wortelsnijden

Iets in hetzelfde genre, is wortelsnijden. Hier worden brede messen onder de aardappelrug door getrokken, waarbij de wortels worden afgesneden. Zo kunnen de wortels geen voedingsstoffen en water meer opnemen en sterft de plant af. Het wordt toegepast in de combinatie met de machine die looftrekt. Het is 20 à 30 jaar geleden al eens uitgetest in de pootgoedteelt, en weer uit de motteballen gehaald. De diepteregeling moet goed zijn: zit je te hoog, dan snijd je de knollen kapot en te diep snijd je geen wortels kapot en dan heeft het ook geen effect. Er zijn bovendien nog vragen bij de capaciteit.

Elektrocutie

Planten kunnen ook met elektriciteit bestreden worden. Dit is nuttig in de onkruidbestrijding, maar ook voor loofdoding in de aardappelen. Er is nog maar weinig ervaring mee. Hier wordt nog onderzoek gedaan naar voltage en intensiteit die nodig is voor loofdoding zonder de knollen aan te tasten.

Zoals wel vaker wort regelgeving niet altijd gebaseerd op rationaliteit en wetenschappelijke onderbouwing. Dat is frustrerend zeker als er te weinig onderzoek naar gedaan is. Toch creëert een verbod vaak creativiteit om nieuwe of oude technieken aan te passen aan de praktijk. Techniek om loof te doden is er wel. Nu nog zorgen dat deze techniek ook praktisch toepasbaarheid. De creativiteit van de pootgoedteler en de mechanisatiebedrijven is hard nodig om aardappels goed en ziekte vrij te laten afrijpen.