Onderweg naar Peen telen in 2030

Kennis voor de toekomst

Leer meer op de landelijke middag B-peen op 9 oktober in Espel

Peen telen in 2030 betekent een route bewandelen met onzekerheden, vragen en nieuwe oplossingen. Geen makkelijke route en geen route die voor iedereen is weggelegd. Maar zeker een route die bewandeld gaat worden. Onderdeel van die route is innoveren. Zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau. Juist de sectorbrede innovaties worden getoond op de open dag Peen op 9 oktober in Espel (N.O.P.). Zaaien op een zaailint, bewaren onder de grond, een robot voor gewasonderhoud. Niet omdat bestaande zaaisystemen of bewaarsystemen niet voldoen maar juist om op een andere manier naar de teelt en de toekomst te kijken. Bij kijken en signaleren begint het denken over verbeteringen. En dat is de basis van de open dag Peen op 9 oktober in Espel.

Een nieuwe techniek om de peen te bewaren in de grond wordt toegelicht aan de hand van de aanwezige mechanisatie. Met deze techniek kan mogelijk sterk bespaard worden op kosten en energie voor de koude bewaring in een koelcel. Dit vraagt een heel nieuw teeltconcept wat betreft ruggenteelt, hoe onderdekken en hoe rooien. We gaan hierover graag met u in discussie.

Naast nieuwe systemen en denkwijzen zijn er proefvelden met praktisch onderzoek. Onderzoek naar een effectief schema tegen zwarte nachtschade en een dripirrigatieproef. In samenwerking met de peenacademie wordt inzicht in de stikstofbehoefte van peen in een stikstoftrappen proef en een kleine rassendemo getoond. Praktisch onderzoek dat direct toepasbaar is.

De combinatie van praktische onderzoeksresultaten en nieuwe technieken als basis voor nieuwe inzichten maakt een bezoek aan de open dag Peen op 9 oktober in Espel een waardevolle activiteit.

De jaarlijkse open middag B-peen is woensdag 9 oktober te gast op het bedrijf van gebroeders Koenraadt, Tollebekerweg 6 te Espel. De eerste rondleiding start om 13.30 uur.

Delphy, vakblad 'v/d Grond' en de Peenacademie werken samen in de kennisontwikkeling voor de Peenteelt van nu en later.