Onderzoek naar bestrijding virus overbrengende luizen

Een zeer noodzakelijk onderzoek is, is onderzoek naar de bestrijding van virus overbrengende luizen. Op de Pootaardappelvelddag is dit onderzoek te zien. De actualiteit met restricties rond de inzet van minerale oliën, maakt dat de huidige bestrijdingsschema's niet meer voldoen. Een combinatie met hulpstoffen heeft afgelopen jaren een beperkt effect gegeven. Reden genoeg om juist dit onderzoeksobject in 2018 te herhalen.

Achtergrond

Niet alleen de gewasbeschermingsmiddelen ook de toevoegstoffen worden beoordeeld vanuit een Europees perspectief. Voor mineralen oliën is dit enige jaren geleden ook gebeurt met als resultaat dat er voor 2019 slechts één minerale olie een toelating heeft: Olie-H. Tot 1 november 2018 geldt een opgebruik termijn voor de huidige toegelaten minerale oliën. Eén olie in 2019 zou slechts keuzevrijheid beperken maar ook de toelating is in 2019 aan restricties gebonden. Op het nieuwe etiket is het aantal toepassingen gemaximeerd tot 10 per seizoen en is het interval minimaal tussen de bespuitingen zeven dagen. Met name deze interval maakt de zoektocht naar alternatieven van groot belang. Jan Salomons van Delphy is initiator van dit onderzoek. Salomons geeft aan dat na het poten bij groeizaam weer, de aardappelen zo snel groeien dat een interval van vier dagen noodzakelijk is om bescherming te bieden. Met name omdat op dat moment selectie nog niet is gestart zodat heel moeilijk een inschatting kan worden gemaakt over de virusdruk in het gewas.

Een andere bedreiging voor een goede bestrijding is de toenemende druk op bij onvriendelijke middelen. Dat leidt tot beperkingen in het insecticiden pakket. Terwijl in de ogen van Salomons juist op tijd moeten worden gestart met breed werkende insecticide die zowel gewone luizen als virus overbrengende luizen bestrijdt. De inzet van pyrtethroïden is twijfelachtig: onderzoek in suikerbieten laten zien dat er resistentie ontstaat bij de groene perzik bladluis bij veelvuldig in zet van pyrethroïden.

"Het onderzoek dat op de Pootaardappelvelddag is weggelegd, bestaat uit een aantal combinaties met minerale virusolie,waaronder een object met superuitvloeier Prolong XP.Een dergelijke toevoeging pretendeert de werking van minerale virusolie te versterken. In onderzoek afgelopen jaren is enig effect van deze toevoegstoffen gebleken. Een goede reden om dit onderzoek te herhalen.

De zoektocht naar middelen vindt plaats maar Salomons wil niet nalaten om te melden dat tijdige selectie nog belangrijker wordt dan voorheen. Alleen wanneer inzicht is in de diverse partijen voor wat betreft virusdruk, kan een afdoende inschatting worden gemaakt over de risico's. Dan is kennis van de juiste combinatie van middelen en toevoegstoffen noodzakelijk. Pootgoed telen is een kennisintensieve bezigheid.Y virussen e.a.

Niet-persistente virussen worden door bladluizen bij oppervlakkige (proef)prikken uit de buitenste cellagen van het blad opgenomen en aan de stiletten (monddelen) van de luis meegedragen. Een niet- persistent virus circuleert niet in het lichaam en kan direct op andere planten worden overgebracht. Na één of enkele prikken is al het virus afgegeven en kan de bladluis andere planten niet meer besmetten, mits de luis tussentijds niet opnieuw wordt besmet. Doordat het kortstondige (proef)prikken betreft kunnen bladluizen (vooral gevleugelde soorten) in korte tijd veel planten besmetten. Niet-persistente virussen zijn het Y-, A- en M-virus. In tegenstelling tot het bladrolvirus kunnen deze virussen door vele soorten luizen overgebracht worden. Weliswaar is de groene perzikluis een van de meest effectieve, maar ook de zwarte bonenluis, de erwtenluis, de vogelkers-grasluis en vele andere soorten kunnen de aardappelplanten besmetten. (Agrios; Glas, 1997)