Onderzoek naar Cercospora

Voorkomen van ziekte

In de suikerbietenteelt wordt steeds meer de druk van Cercospora ervaren. Daarnaast is het pakket chemische maatregelen steeds beperkter. Genoeg redenen om onderzoek te doen naar de beheersing van Cercospora. Delphy is vorig jaar begonnen met onderzoek naar beheersing van Cerscospora in verschillende regio's in Nederland. De locatie van het onderzoeksveld in Weerdinge is één van de locaties. Delphy heeft meerdere jaren onderzoek gedaan naar bladgezondheid in verschillende rassen. Sinds dit jaar wordt op de rassenlijst de bladgezondheid van een ras vermeld.

Op tijd

Een belangrijk onderzoekspoor is op tijd beginnen met bestrijding. Maar 'op tijd' is een lastig begrip. In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende momenten van 'op tijd'. Dat is ingrijpen zodra een vlekje zichtbaar is en vervolgens via een standaard schema blijven spuiten. In een ander onderzoeksobject wordt eerder gestart met bestrijden. Daarbij wordt het infectiemoment gevolgd en op basis van het infectiemoment wordt een bestrijding gestart. Op de site van het IRS wordt het actuele beeld getoond van de Cercospora infectiewaarde. Daar is duidelijk te zien dat de infectiedruk regionaal sterk kan verschillen. Naast de IRS kaart zijn er ook waarschuwingssystemen die de infectiekans van Cercospora voorspellen en daar een advies aan koppelen. Deze systemen zijn de basis voor het onderzoek naar preventieve bestrijding voordat de aanpassing zichtbaar is.

Rassen

Naast bestrijding is rassenkeuze ook een maatregel. Het is inmiddels bekend dat er verschillen zijn in gevoeligheid van rassen voor Cercospora. Dat is interessante informatie omdat op basis van de kans op infectie een keuze kan worden gemaakt voor een tolerant of minder tolerant ras. De kans op infectie is als gezegd regionaal wisselend. Onderzoek naar het verschil in gevoeligheid is onderdeel van de proef die te zien is op de open dag.

Cercospora

Cercospora is een schimmelaantasting, die in de tweede helft van het groeiseizoen optreedt. De ziekte is herkenbaar aan de kleine bladvlekken, met een doorsnede van 1 tot 3 mm. Cercospora ontstaat bij hoge nacht en dagtemperaturen.

De vlekken zijn omringd door een rood-violette rand en een duidelijke begrenzing met het gezonde weefsel. De vlekken gaan bij een zware aantasting in elkaar over en kunnen totale afsterving en verdorring van het blad tot gevolg hebben. De ziekte begint bij de buitenste bladeren, de plant reageert met het aanmaken van nieuw blad waardoor op den duur bij een zware aantasting de ananaskop ontstaat.

Levenswijze

De besmetting vindt over het algemeen plaats vanuit de grond. In de bladvlekken vormt de schimmel sporen, die jarenlang kiemkrachtig blijven en een volgend bietengewas kunnen aantasten. Tijdens het groeiseizoen wordt de schimmel door opspattend regenwater verder verspreid. In de plant wordt de schimmel door de vaatbundels getransporteerd. Hoge temperaturen, vocht en beregenen bevorderen het voorkomen van de ziekte. Het aantastingbeeld kan dus van jaar tot jaar wisselend zijn.