Onderzoek naar loofdoding

teeltkennis

Ondanks dat er al veel verteld en geschreven is over loofdoding, zijn er nog steeds geen eenvoudige alternatieven voor Reglone en Finale. Het lijkt steeds duidelijker dat de loofdoding in de toekomst gebaseerd is op meerdere technieken die afhankelijk van de situatie moeten worden ingezet. Daarbij zijn er voor de nieuwe technieken ook vragen over het effect in de nateelt. Op het aardappelinnovatieveld in Swifterbant is loofdoding dan ook een van de thema's. Weliswaar is 8 juli vroeg om daadwerkelijk de resultaten van een proef te zien maar dat maakt de discussie niet minder interessant.

In de loop van het seizoen worden proeven gedaan met de Loofdoes van Agricult en een biologisch loofdodingsmiddel van Ecostyle. Op basis van de loofdodingsproef van 2020 zijn van de rassen Spunta en Agria aardappels bewaard en dit jaar gepoot. Deze gewassen worden beoordeeld op groei en opbrengst. Er wordt met name gefocust op de verschillen in de snelheid van loofdoding in 2020 en de ontwikkeling in 2021. De resultaten van de proef zullen uiteraard gedeeld worden op deze pagina's in het najaar.

Loofdoding

Conlcusies en advies op basis van het onderzoek afgelopen jaren.

Alleen volvelds

Eerder beginnen met loofdoding.

• Start met Quickdown of Spotlight Plus.

• Pas het spuitvolume aan op de omstandigheden. Bij een lage RV en een snelle verdamping van de spuitdruppeltjes is een volume nodig van minimaal 400 l/ha.

• Zorg voor een goede opname, in een regenachtige bewolkte periode kunnen pootaardappelen eventueel 's avonds gespoten worden. Dankzij de lange periode van daglicht in de zomer zal de werking goed zijn.

• Eventueel kan een vierde bespuiting uitgevoerd worden met Affinity Plus.


Mechanische technieken

Na een bespuiting om het gewas stil te zetten:

1. Looftrekken

2. Loofklappen in combinatie met of gevolgd door een of twee bespuitingen

Met de combinatie loofklappen met Loof-Does werd een goed resultaat behaald. Het lage spuitvolume is ook bij een lage RV geen bezwaar. Onder gunstige omstandigheden kan de dosering Spotlight Plus of Quickdown 25 à 50% verlaagd worden.