Onderzoek naar loofdoding

Andre regels nieuwe kennis

Zonder Reglone en Finale is de loofdoding van aardappelen er niet gemakkelijker op geworden. Toch is loofdoding ook goed mogelijk met het nu toegelaten middelenpakket maar het gaat langzamer. Dit blijkt uit onderzoek dat Delphy uitvoerde in poot- en consumptieaardappelen in 2019 en 2020 in opdracht van de BO Akkerbouw in het kader van Actieplan Plantgezondheid. In plaats van alleen maar volvelds spuiten kan er ook gekozen worden voor een andere aanpak.


Op de open dag akkerbouw is de Zassomachine te zien.Pootaardappelen

Alleen volvelds spuiten

Spuitschema's gespoten met een conventionele spuit met Quickdown en Spotlight Plus en een hoog spuitvolume werden in een proef te Emmeloord vergeleken met luchtondersteuning en de WingsSprayer met een laag spuitvolume. De omstandigheden tijdens het spuiten waren warm met een lage RV. Gebleken is dat onder deze omstandigheden een hoog spuitvolume duidelijk beter werkte dan een laag spuitvolume: 385 l/ha was voldoende, 215 l/ha was te laag. Het minimale volume voor een goede werking kan niet aangegeven worden omdat dit afhangt van de omstandigheden. De volgorde van Spotlight en Quickdown in het spuitschema had geen effect. Als de bespuitingen met 2x Quickdown en 1x Spotlight onvoldoende werken dan is het mogelijk nog een bespuiting uit te voeren met Affinity Plus.

Mechanische methoden

Na een eerste bespuiting om het gewas stil te zetten heeft het de voorkeur om loof te trekken. Op de tweede plaats staat loofklappen en als derde doorgaan met volvelds spuiten. Volvelds spuiten kan als voordeel hebben dat de grond niet om de drie meter vastgereden wordt en risico op water tussen de ruggen vermeden wordt. Op zich werkt loofklappen natuurlijk sneller dan alleen volvelds spuiten. Door het loofklappen te combineren met een bespuiting met Spotlight met de Loof-Does werd een volvelds bespuiting bespaard.

Consumptieaardappelen

Loofdoding makkelijker bij consumptieaardappelen

In consumptieaardappelen is het loof iets gemakkelijker dood te maken dan in pootaardappelen. In het onderzoek uitgevoerd op proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat voldeden 2 bespuitingen met Quickdown of 1 met Quickdown + 1 met Spotlight Plus. Er is echter veel verschil tussen 2019 en 2020. Omstandigheden op het moment van toepassen en de dagen erna zijn bepalend voor de werking van de middelen. Veel straling en een hoge RV op het moment van toepassen en daarna zijn essentieel voor een goede werking. Zeker als de dagen korter worden (september) kan het beste 's morgens gespoten worden.

Kleine verschillen in 2020

Alle middelen en methoden werkten in 2020 goed. De verschillen tussen de geteste middelen en methoden waren klein. In het onderzoek is o.a. gekeken naar:

  • 2x Quickdown met een spuitvolume van 385 l/ha
  • 1x Affinity Plus gevolgd door 1x Spotlight Plus met een spuitvolume van 550 l/ha
  • 2x Quickdown met de Wingssprayer met een spuitvolume van 200 l/ha
  • Idem met een spuitvolume van 400 l/ha
  • Loofklappen gevolgd door Quickdown
  • Quickdown gevolgd door loofklappen

Tussen Quickdown en Spotlight/Affinity werd geen verschil geconstateerd. Het hogere spuitvolume net de Wingssprayer gaf een beter resultaat dan het lagere volume

Ook loofklappen en spuiten is meegenomen in deze proef. Eerst klappen en vervolgens na 4 à 5 dagen spuiten gaf het beste resultaat. Deze methode is echter niet de oplossing voor consumptieaardappelen. Door de latere oogstperiode is het risico op waterschade en groene aardappels te groot.

Loofdoding

Conlcusies en advies op basis van het onderzoek afgelopen jaren.

Alleen volvelds:

Eerder beginnen met loofdoding.

• Start met Quickdown of Spotlight Plus.

• Pas het spuitvolume aan op de omstandigheden. Bij een lage RV en een snelle verdamping van de spuitdruppeltjes is een volume nodig van minimaal 400 l/ha.

• Zorg voor een goede opname, in een regenachtige bewolkte periode kunnen pootaardappelen eventueel 's avonds gespoten worden. Dankzij de lange periode van daglicht in de zomer zal de werking goed zijn.

• Eventueel kan een vierde bespuiting uitgevoerd worden met Affinity Plus.

Mechanische technieken

Na een bespuiting om het gewas stil te zetten:

1. Looftrekken

2. Loofklappen in combinatie met of gevolgd door een of twee bespuitingen

Met de combinatie loofklappen met Loof-Does werd een goed resultaat behaald. Het lage spuitvolume is ook bij een lage RV geen bezwaar. Onder gunstige omstandigheden kan de dosering Spotlight Plus of Quickdown 25 à 50% verlaagd worden.