Onderzoek om kennisvoorsprong te behouden

Kennis is voorsprong

Voor de derde jaar op rij hebben Delphy en 'v/d Grond' een onderzoeksveld aangelegd voor pootaardappelen. Dit onderzoek wordt ondersteund door een open dag die echter in 2020 geen doorgang vindt. De situatie rond Corona maakt het lastig om een open dag in juli voor te bereiden en te organiseren.

Situationeel telen

Dat neemt niet weg dat de kennis die in het onderzoek wordt verzameld wel degelijk beschikbaar is voor de pootaardappeltelers. In deze 'v/d Grond' een inzicht in de diverse onderzoeken die er worden uitgevoerd. De noodzaak tot onderzoek wordt steeds groter. De teelt wordt ingewikkelder om meerdere redenen. De beschikbare beheersmaatregelen vragen meer kennis en hebben veel effect op elkaar. Alleen de juiste combinatie van maatregelen zorgt voor een optimale groei. Maar de juiste combinatie is geen vast gegeven. Situatie en omgevingsafhankelijk inzetten is noodzaak. Het toetsen van de combinaties en de grenzen opzoeken is bij uitstek de rol die onderzoek speelt in de kennisontwikkeling van de pootaardappelteelt.

Maatschappij

Naast dat de teelt ingewikkelder wordt, kijkt ook de maatschappij mee. En de maatschappij heeft veel wensen die regelmatig tegengesteld zijn aan elkaar. Dat maakt het telen moeilijk. Onderzoek om te laten zien wat de randvoorwaarden zijn van bepaalde beheersmaatregelen helpen mee om de maatschappij uit te leggen waarom iets kan maar ook waarom iets niet kan.

De belangrijkste waarde van de Nederlandse pootaardappelteelt is de hoogwaardige kennis van de teler en de ketenpartijen. Onderzoek zorgt dat die kennis op peil blijft. Op deze pagina's en op  de pagina's van Delphy blijft actuele informatie staan uit het onderzoek.