Onderzoek

kennis leidt tot voorspong

Onderzoek naar Cercospora

Cercospora is voor iedere teler inmiddels wel bekend. Onderzoek naar beheersing van Cercospara is dan ook noodzakelijk. Delphy pakt deze uitdaging dan ook op. Het onderzoeksveld dat tijdens de open dag op 8 september te zien is laat een aantal zaken zien.

Druppelirrigatie: vaker kleinere hoeveelheden geven

Afgelopen jaar was het eerste jaar van het Uireka druppelirrigatieonderzoek; verkennende UIKC-proeven in 2019 hadden al laten zien dat met druppelirrigatie een meeropbrengst

Pootaardappel onderzoeksveld in beeld

Transformer in onderzoek

Actueel onderzoek op het pootaardappelveld is het onderzoek naar de mogelijkheden om langer vocht vast te houden

EVR

Onderzoek om kennisvoorsprong te behouden

Voor de derde jaar op rij hebben Delphy en 'v/d Grond' een onderzoeksveld aangelegd voor pootaardappelen. Dit onderzoek wordt ondersteund door een open dag 

Luisbeheersing

De beheersing van virusziekten leunt voor het grootste deel op de inzet van minerale olie

Waarschuwing systemen tegen koprot

Binnen Uireka is afgelopen jaar  onderzoek gedaan naar  het effect van waarschuwingssystemen. Er zijn twee waarschuwingssystemen getoetst. Na beoordeling in december leken de objecten behandeld met het waarschuwingssystemen een beter resultaat te geven

N gift in relatie tot opbrengst

'Verhogen van de N gift leidt tot een hogere opbrengst.' Dat is een veronderstelling die in de praktijk van de uiten teelt redelijk wordt gedragen. Uiteraard is daarnaast een goede bodem structuur en voldoende vocht essentieel 

Onderzoek naar bestrijding virus overbrengende luizen

Een zeer noodzakelijk onderzoek is, is onderzoek naar de bestrijding van virus overbrengende luizen. Op de Pootaardappelvelddag is dit onderzoek te zien. De actualiteit met restricties rond de inzet van minerale oliën 

Nateelt loofdoding

Met het wegvallen van Reglone is er nogal wat verandert in loofdoding. Er zijn diverse manier om loof te doden zowel mechanisch als chemisch. De effectiviteit op het doden van het loof is afgelopen jaren reeds aangetoond en in de praktijk ervaren

Drijfmest in zaaiuien

Zaaiuien is op het Noord Oostelijk zand een relatief nieuwe teelt. En een nieuwe teelt betekent nieuwe inzichten en nieuwe vragen. Vragen die aansluiten bij mogelijkheden en gewoontes binnen bedrijven

Trips onderzoek

De beheersing van trips is de afgelopen jaren een hoofdbreker geweest in de uienteelt. De toename van de druk maar ook de steeds selectievere werking van middelen maakt tripsbestrijding ingewikkeld

Onderzoek naar loofdoding 

Ondanks dat er al veel verteld en geschreven is over loofdoding, zijn er nog steeds geen eenvoudige alternatieven voor Reglone en Finale. Het lijkt steeds duidelijker dat de loofdoding in de toekomst 

Precisietechnologie en pootaardappelen: meten is weten

De ene aardappel is de andere niet. En groter is niet altijd beter. Zéker niet als het gaat om pootaardappelen. Met behulp van precisietechnologie wordt ingezet op een optimale opbrengst

Onderzoek naar Cercospora

In de suikerbietenteelt wordt steeds meer de druk van Cercospora ervaren. Daarnaast is het pakket chemische maatregelen steeds beperkter. Genoeg redenen om onderzoek te doen naar de beheersing van Cercospora

Onderzoek om kennisvoorsprong te behouden

Voor de derde jaar op rij hebben Delphy en 'v/d Grond' een onderzoeksveld aangelegd voor pootaardappelen

Interessant thema op het pootaardappelveld is de stikstofopname maar ook de fosfaat beschikbaarheid

Ziekzoekrobot

Een robot die net zo goed selecteert als de NAK keurmeester dat doet.

Onderzoeksveld peen

Onderzoeksveld peen en de peenacademie

Uitbreiding onderzoekslocaties

Delphy AkkerbouwOnderzoek NO en Maatschap Sikken werken samen in Nieuw-Weerding. Met deze extra locatie wil Delphy Akkerbouw kennis ontwikkelen op die terreinen waarvoor te weinig is

Quadplanten met twee rijen in een rug

Als je in een aardappelrug van 75 cm twee in plaats van één rij aardappelen kunt poten, dan zouden de planten meer ruimte hebben en zouden er meer aardappels kunnen groeien

Mechanische onkruidbestrijding in de rij

Een kiemend onkruidplantje van ongeveer twee cm verdwijnt. Mark Reiling van de Saxion Hogeschool toont het werkend principe van één van de toepassingen om onkruid te verwijderen

Qms bladsapanalyse

"Door QMS bladsapanalyse worden we als adviseur gedwongen de diepte in te gaan." Roelof Naber van Delphy benoemt een bijvangst bij het gebruik van QMS bladsapanalyse. "De akkerbouwer profiteert

Invloed van borium

Inmiddels is wel duidelijk dat sporenelementen belangrijk bij kunnen dragen aan optimale groei van pootaardappelen. De continuïteit van het onderzoek 

Onderzoek naar virusoverdracht

Virus overdracht door luizen is waarschijnlijk het belangrijkste teeltthema in de pootaardappelteelt

Bemesting onderzoek

Met de beperkingen in aanvoer van fosfaat en stikstof wordt bemesting een steeds essentiëler thema in de teelt van pootaardappelen.

Beregenen van aardappelen

Vanuit de droge zomers en het beregenen van aardappelen in de afgelopen jaren kregen we vanuit de praktijk vaker de vraag waarom aardappelen gewassen na het beregenen achteruit gaan

Zoektocht naar natuurinclusieve landbouw

In de zoektocht naar natuurinclusieve landbouw wordt er bij zeven verschillende ondernemers in Drenthe, Friesland en Groningen biodiversiteitswaarnemingen genomen. Elke ondernemer heeft andere maatregelen

Luizen en virus

In navolging van vorige jaren ligt er op het pootaardappel onderzoeksveld een proef naar luisbestrijding in relatie tot virusoverdracht. Jan Salomons van Delphy is de initiatiefnemer 

Loofdoding aardappelen in 2020

Na het vervallen van de toelating van Reglone en Finale zijn voor de chemische loofdoding van aardappelen alleen Beloukha, Quickdown en Spotlight Plus toegelaten. In 2019 is onderzoek gestart 

Delphy onderzoekt nieuwe bewaarstrategie aardappelen

Het wegvallen van Chloor IPC in 2020 staat de aardappelbewaring voor grote uitdagingen. Er zijn diverse nieuwe middelen en mogelijkheden

Erwinia levenscyclus en besmetting

Erwinia is in de pootaardappelteelt een ziekte die nog regelmatig voorkomt en waarbij de beheersing de nodige inspanning vraagt. In dit artikel wordt ingegaan op de levenscyclus en besmettingsmogelijkheden. Een goede beheersing begint bij inzicht