Open dag akkerbouw 2022

Uithollende chemie

De open dag akkerbouw NO vindt dit jaar plaats onder het thema 'Ondersteuning van de uithollende chemie'. Dit jaar zonder beperkende maatregelen. Dat is voor de organisatie gelijk een reden e.e.a. toe te voegen aan de open dag

Gesloten vulsysteem veilig

Op het gebied van het beperken van de blootstelling van mens, dier en milieu aan gewasbeschermingsmiddelen wordt nu een volgende stap gemaakt met de introductie van het gesloten vulsysteem. Dit is een systeem waarbij vloeibare gewasbeschermingsmiddelen 'contactloos

Automatisering en impact

Spuitlicentiepunt op de Open dag

Op de Open dag akkerbouw is het mogelijk om een punt te halen voor de spuitlicentie. Dit jaar biedt de organisatie van de Open dag de bezoekers niet alleen nieuwe kennis maar ook de mogelijkheid om deze nieuwe kennis onderdeel te maken van de spuitlicentie certificering

Qms bladsapanalyse

"Door QMS bladsapanalyse worden we als adviseur gedwongen de diepte in te gaan." Roelof Naber van Delphy benoemt een bijvangst bij het gebruik van QMS bladsapanalyse. "De akkerbouwer profiteert

Dat automatisering en robotisering onderdeel wordt van de toekomstige akkerbouw is inmiddels wel duidelijk. De techniek ontwikkelt zich inmiddels in een route waar ook de praktijk mee uit de voeten kan. En dat levert mooie resultaten op maar dat levert ook nieuwe inzichten

Precisiespuittechniek

Iedere revolutie heeft een technische oorsprong. Als we naar een revolutie van het landbouwsysteem onderweg zijn dan zal de beschikbare techniek een belangrijke functie hebben. Eén van de mooie technische toepassingen

Nateelt loofdoding

Met het wegvallen van Reglone is er nogal wat verandert in loofdoding. Er zijn diverse manier om loof te doden zowel mechanisch als chemisch. De effectiviteit op het doden van het loof is afgelopen jaren reeds aangetoond en in de praktijk ervaren

Demonstratie eggen

Tijdens de open dag op 8 september zijn er dit jaar naast onderzoeken en een informatiemarkt ook machines in actie te zien. Agro Bio Solutions is leverancier van diverse onkruidverwijderings en bodembewerkingsmachines die veelal zijn ontwikkeld

Overzichtsgids met 'groene middelen'

In de toekomst zullen we de gewasbescherming moeten uitvoeren met 'groene middelen'. De visionairs die pretenderen de toekomst te kunnen voorspellen, schetsen maar al te graag een beeld waarin plantversterkers, biostimulanten en groene gewasbeschermingsmiddelen de functie gaan overnemen van de huidige gewasbeschermingsmiddelen en maatregelen

Onderzoek naar Cercospora

Cercospora is voor iedere teler inmiddels wel bekend. Onderzoek naar beheersing van Cercospara is dan ook noodzakelijk. Delphy pakt deze uitdaging dan ook op. Het onderzoeksveld dat tijdens de open dag op 8 september te zien is laat een aantal zaken zien.

Rassenlijst uien helpt keuzes maken

In 2021 stond er volgens het CBS ruim 30.000 ha zaaiuien in Nederland. In Drenthe stond een areaal van ruim 2.200 ha. Dat maakt de Veenkolonien tot een gebied dat meetelt in de uienteelt

Drijfmest in zaaiuien

Uien blijven leveren dankzij minder CO2

Hoe kan ik uien drogen en verwerken met zo min mogelijk CO2-uitstoot? Die vraag krijgt Frank Vanaert, projectleider bij Equans Refrigeration, steeds vaker van verwerkers, handelaren en telers

Advies komt niet zomaar uit de lucht vallen

Zaaiuien is op het Noord Oostelijk zand een relatief nieuwe teelt. En een nieuwe teelt betekent nieuwe inzichten en nieuwe vragen. Vragen die aansluiten bij mogelijkheden en gewoontes binnen bedrijven

Advies komt niet zo maar uit de lucht vallen. De basis van advies zit in kennis en ervaring van mensen. En de kennis van deze mensen komt onder andere uit praktijkervaringen en onderzoeksresultaten