Open dag akkerbouw Noord Oost

Kennisbijeenkomst

Druppelirrigatie

Onderzoek naar Cercospora

Druppelirrigatie is in de glastuinbouw maar ook in meerjarige buitenteelten al langere tijd uitgebreid in gebruik, zoals bij het hardfruit, zachtfruit, zoals blauwe bessen, maar ook bijvoorbeeld pioenrozen. De laatste jaren is er echter een toegenomen aandacht voor het gebruik van druppelirrigatie in open teelten

Weerbaarheid als onderzoeksrichting

Plantweerbaarheid is dit jaar het leidende thema op de open dag akkerbouw Noord Oost. De onderzoeken die te zien zijn op de open dag leunen voor het grootste deel op dit thema. De onderzoeken zijn tijdens de open dag te zien maar de resultaten

Participanten maken de open dag

Op de open dag voor de onderzoekslocatie akkerbouw N-O brengen participanten kennis en kunde in. Er liggen onderzoeks- en demonstratieobjecten en is er een bedrijvenmarkt met standhouders van toeleveranciers.

Schrapen en raspen als zaaibedbereiding

"Ecoploeg is een verkeerde omschrijving van de Ovlac" stelt Frans Koeckhoven van bedrijf Koeckhoven.net. De doorontwikkelde Ovlac werkt weliswaar met een rister maar de bewerking is een zaaibedbewerking waarbij het zaai- of plantbed wordt klaargemaakt. Een betere omschrijving is krabbelen of schrapen

Inmiddels is Cercospora dusdanig verspreid dat op ieder suikerbietenperceel in een bepaalde mate Cercospora is te vinden. Het is dus zaak om te zoeken naar afdoende maatregelen

Akkerbouwonderzoek in Noord-Oost Nederland

Het onderzoek van het akkerbouwteam Noord Oost gebeurt onder andere in samenwerking met Maatschap Sikkens in Weerdinge. Mts. Sikkens is ook de gastheer van de open dag. Daarnaast zijn er andere plaatsen waar onderzoek wordt uitgevoerd. Dit jaar hebben we ook een nieuwe verwerkingslocatie 

Onderzoek naar loofdoding 

Zonder Reglone en Finale is de loofdoding van aardappelen er niet gemakkelijker op geworden. Toch is loofdoding ook goed mogelijk met het nu toegelaten middelenpakket maar het gaat langzamer. Dit blijkt uit onderzoek