Participanten maken de open dag

Participanten kennis

Op de open dag voor de onderzoekslocatie akkerbouw N-O brengen participanten kennis en kunde in. Er liggen onderzoeks- en demonstratieobjecten en is er een bedrijvenmarkt met standhouders van toeleveranciers. De volgende bedrijven zijn als participant verbonden aan de open dag.


AleoMenno

"Een aardappel heeft 56 elementen nodig om te groeien en om zich weerbaar te kunnen opstellen." Menno Schuiringa van Aleomenno, geeft aan waarin het product Ocean Solutions kan voorzien. De ervaring die Schuiringa heeft opgedaan met toediening van Ocean Solutions in zetmeelaardappelen leidde tot een groter tal. De spore elementen die in Ocean Solutions zitten zijn voor een deel noodzakelijk voor de groei van de aardappel maar voor een groot deel ook voor het stimuleren van de weerbaarheid van de plant. Door toediening van bepaalde elementen wordt het natuurlijke weerbaarheidsmechanisme van de plant gestimuleerd. Op de open dag zijn de objecten met Ocean Solutions te beoordelen.


Broere beregening

Drip irrigatie in aardappelen is in op diverse plaatsen toegepast de afgelopen jaren. Het type slang wat hiervoor gebruikt wordt is een zeer degelijke dikwandige slang welke wordt geleverd op haspels van 4500m. Het uitrollen van de slangen gebeurt met drie haspels tegelijk waardoor we 4.5 meter in 1 werkgang bestrijken. Hierdoor kan er 10 hectare per dag van druppelslang worden voorzien.

De afgifte van de druppelaars in de slang is 0,7 liter per uur, de onderlinge afstand van de druppelaars in de slang is 40cm. Door in de midden te voeden kunnen we percelen van 800 meter lengte voorzien van irrigatiewater met één aanvoerleiding. de eerste 3 weken na het poten kunnen de slangen gelegd en het systeem in bedrijf gesteld worden. Het opruimen van de slangen kan enige weken voor het rooien plaats vinden. Door op de kopakker te gaan staan met een oprol machine kunnen we de slangen met een maximale lengte van 400 meter naar ons toe trekken. Op deze manier kan er ongeveer 5 hectare op één dag worden opgeruimd.


Engie

Innovatieve bewaarsystemen voor optimaal rendement

Doet u tijdens de teelt alle mogelijke inspanningen voor een goede plantweerbaarheid? Tijdens het drogen en bewaren van gewassen met buitenlucht zet u de deur voor risico's in feite weer open. De wisselende buitenluchtcondities voldoen immers nooit aan alle eisen om de productkwaliteit tijdens het drogen en bewaren te borgen. Met te veel indroging, drukplekken, rotnesten en hoge energiekosten tot gevolg. Om dit op te lossen ontwikkelde ENGIE Refrigeration innovatieve bewaarsystemen: een condensdroogsysteem en mechanische koeling. Hiermee bent u niet langer afhankelijk van onvoorspelbare weersomstandigheden of dure kiemremmers en blijven de bewaarcondities gedurende het gehele jaar gelijk. De voordelen:

• Buitenluchtonafhankelijk drogen en bewaren

• Tweemaal zo snel uien drogen

• Maximaal 2% indroging van aardappelen

• Geen of minimaal gebruik van kiemremmers

• Productkwaliteit blijft beter behouden

• Maximale energie-efficiëntie, CO2-neutraal


Hannibal een sterke biet in Noord - Oost Nederland

Een snelle start: Strube´s specifieke (metallic) blauwe pillenzaad staat garant voor een hoge kiemkracht en veel kiemenergie. De recent in gebruik genomen Phenotest levert hier een belangrijke bijdrage aan.

De afgelopen jaren heeft Hannibal zowel in de praktijk als ook in de officiële proefvelden prima gescoord. Juist onder de moeilijkere en wisselende teeltomstandigheden heeft Hannibal een duidelijke meerwaarde.


Koeckhoven

Koekchoven levert sinds een aantal jaren de Ovlac Eco ploeg. Een ploeg die de voordelen van ploegen koppelt aan niet kerende grondbewerking. De grond wordt zwart en de aansluiting met de ondergrond blijft. En de trekker rijdt niet in de ploegvoer maar bovenover. Het leveringsprogramma is uitgebreid met meerdere type ondergronders en vorendrukkers voor de klei en zand gronden. Ook levert Koekchoven.net de Moreni kopeg voor in de fronthef met 3 Samurai messen per rotor


KWS Benelux BV
Het Duitse familiebedrijf KWS is al jaren marktleider suikerbieten in Nederland. Het bedrijf heeft diverse gewassen in het assortiment. Het begon in Nederland in 1995 met mais, in 2001 gevolgd door suikerbieten. Ook de aardappel is een focusgewas van KWS. Het duurt echter nog enkele jaren voordat de aardappel uit zaad beschikbaar is. Sinds kort is KWS ook actief in de groentezaden onder de naam KWS Vegetables. KWS Benelux introduceert jaarlijks 2 à 3 nieuwe bietenrassen. Het ras Isabella KWS wordt sinds 2009 in geteeld in Nederland. Andere bekende bietenrassen zijn Annelaura KWS, Tessilia KWS en Urselina KWS.


Regil Agro

Weerbaar aardappelen telen? Dat kan met de innovatieve agro-technologie van ReXil Agro BV. Hiervoor gebruiken wij een biostimulant (patent) op basis van gestabiliseerd siliciumzuur. Toepassing in de vegetatieve groeifase van een plant resulteert in een verbeterede fotosynthese. Dat geeft de plant meer energie met als resultaat:
- Beter wortelstelsel;
- Betere weerstand tegen biotische stress, minder fytosanitaire middelen nodig ;
- Betere weerstand tegen abiotische stress, superieur water management, verbeterde weerstand tegen wind- en hagelschade;
- Betere opname mest, lagere mestgift;
- Verhoogde opbrengst;
- Meer uniforme opbrengst;
- Langere bewaartijd gewas.
ReXil Agro doet sinds 2003 onderzoek naar toepassing van gestabiliseerd siliciumzuur op tientallen gewassen in de kas en op het open veld. Wij zijn ervan overtuigd dat onze technologie een belangrijke stap is in het duurzaam en weerbaar telen van gewassen met behoud van opbrengst en verbetering van de gewaskwaliteit. Meer weten? Neem contant met ons op.


Ses van der Have

SESVanderHave is gespecialiseerd in elk aspect van de productie van suikerbietenzaden: van de ontwikkeling van nieuwe resistenties en rassen tot de uiteindelijke afgewerkte blauwe zaden. Dankzij het wereldwijde netwerk van lokale agenten en filialen is SESVanderHave aanwezig in elk land waar er suikerbiet geteeld wordt. SESVanderHave biedt per regio variëteiten aan die het best aangepast zijn aan bodem en klimaat.