Pootaardappelvelddag 2020

Kennis voor professionals

Afgelopen twee jaar heeft vakblad 'v/d Grond' samen met Delphy de pootaardappelvelddag georganiseerd. De pootaardappelvelddag is een fysieke bijeenkomst waarin de uitwisseling van kennis centraal staat. Kennis gebaseerd op onderzoek en kennis gebracht door bedrijven zoals «Bedrijfsnaam». In 2020 kan de pootaardappelvelddag niet doorgaan. De kwetsbaarheid van de samenleving voor het Corona virus maakt dat we kiezen voor een andere manier van kennisuitwisseling.

Onderzoek als basis

Die andere manier van kennisuitwisseling is nog steeds gebaseerd op onderzoek. Dit onderzoek gaan we communiceren via filmpjes en beeldmateriaalop de websites van Delphy en de aan 'v/d Grond' gelieerde website Akkerbouwnet.net. En uiteraard in teksten beeld via vakblad 'v/d Grond'.

Contact

Voor iedere geïnteresseerde in pootaardappelen hebben we een mooie mogelijkheid gecreëerd voor communicatie naar de pootaardappeltelers. Dat kan uiteraard via advertenties maar ook via redactionele artikelen. Ook is er de mogelijkheid om als sponsor verbonden te zijn aan het beeldmateriaal dat we dit jaar maken. 'v/d Grond' heeft een bereik van 80% in de pootaardappelsector en vollegrondsgroentetelers en wordt door lezers gewaardeerd met rapportcijfer 7,5. Hiermee komt u rechtstreeks in contact met de pootaardappelteler.

Wilt u extra onder de aandacht komen in 'v/d Grond', neem dan contact op. We staan open voor flexibele invulling in een combinatie van redactionele aandacht en advertenties.

Meer weten vraag informatie op

pootaardappel@vdgrond.nl of (06) 20 41 72 25