Pootaardappelvelddag 2021

Kennis uit onderzoek

Proefmonsters en echte cijfers

Invloed van borium

"20% van de pootaardappels zit in het verkeerde bakje". De inschatting of het gevoel over de sortering is belangrijk in de teelt van pootaardappelen maar naast het gevoel geven echte cijfers extra zekerheid. En voor die extra cijfers biedt Gejo Grading de Smart Grader 

Inmiddels is wel duidelijk dat sporenelementen belangrijk bij kunnen dragen aan optimale groei van pootaardappelen. De continuïteit van het onderzoek op het pootaardappelinnovatieveld maakt het mogelijk om vervolgproeven te doen met aardappelen die een jaar eerder uit een proef zijn geoogst. Zo ligt er dit jaar op het aardappelinnovatieveld een proef naar de effecten van boriumgiften

Bemestingsonderzoek

Met de beperkingen in aanvoer van fosfaat en stikstof wordt bemesting een steeds essentiëler thema in de teelt van pootaardappelen. Daar komt bij dat de kringloopgedachte met zich mee brengt dat dierlijke mest gebruikt moet worden en dat de nutriënten zo goed mogelijk benut worden. Nu is constante en planbare groei van doorslaggevend belang in de teelt van pootaardappelen. Daar past ongecontroleerd vrij komen van meststoffen niet bij

Onderzoek naar loofdoding 

Ondanks dat er al veel verteld en geschreven is over loofdoding, zijn er nog steeds geen eenvoudige alternatieven voor Reglone en Finale. Het lijkt steeds duidelijker dat de loofdoding in de toekomst 

Dripirrigatie en knolaanleg

Weliswaar is dit voorjaar een voorjaar met voldoende water, toch is dripirrigatie een techniek die in de pootaardappelteelt onder de aandacht