Pootaardappelvelddag 2022

Kennisbijeenkomst

Pootaardappelvelddag 2022

Nateelt loofdoding

Met het wegvallen van Reglone is er nogal wat verandert in loofdoding. Er zijn diverse manier om loof te doden 

Experimenteren

De enige constante is verandering. Een uitspraak die veel vragen en constateringen oproept als je er langer over na denkt. En dat denken is iets voor de wintermaanden waarbij inderdaad de conclusie is dat verandering continu onderdeel is 

Water afvoeren

Water is lang een zaak geweest van afvoeren en incidenteel aanvoeren. Inmiddels is dat aan het veranderen. Aanvoeren is zo'n beetje standaard geworden en afvoeren gaat in zulke enorme hoeveelheden dat afvoer via de drains niet meer afdoende

Drogen zonder externe warmtetoevoeging: minder energiekosten

Pootaardappelen jaarrond op kwaliteit bewaren kan met zowel mechanisch koelen als condensdrogen. Maar deze duurzame en energiezuinige technologieën hebben nog één ding gemeen

Drijfmest in pootaardappelen

Bemesting komt uiterst precies in de pootaardappelteelt. De onvoorspelbaarheid van dierlijke mest werkt die precisie tegen

Weerbare planten in onderzoek

Weerbare planten en weerbare teeltsystemen. Deze kreten komen continu voorbij als het over de toekomst gaat van de plantenteelt. Deze kreten komen voort uit de toekomstvisie 

Luizen en virus beheersing

Virusbeheersing is voor de pootaardappelteler de belangrijkste focus om de oogst tot een goed einde te brengen. Dat betekent bestrijding van virus overbrengende luizen. De middelen die daarrvoor