Pootaardappelvelddag in teken van loofdoding

Kennis in de praktijk

Op 3 juli vindt de Pootaardappelvelddag plaats in Swifterbant, georganiseerd door Delphy en vakblad vd Grond, aanvang 14.30 uur.

Velddag voor de Pootaardappelsector in Nederland:
Locatie Beverweg 6 in Swifterbant

Programma Vanaf 14.30 uur starten de rondleidingen, waarin alle objecten worden toegelicht.

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, spuittechniek, plantversterkers, ziektebestrijding (o.a. virus preventie) en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties

De laatste rondleiding start om 19.00 uur.

Het bedrijvenplatform is de hele middag en avond te bezoeken.

Loofdoding
Een belangrijk item op deze dag zal de loofdoding zijn. Alternatieve methoden moeten worden gezocht nu het middelenpakket beperkt wordt. Gefinancierd door de BO akkerbouw
wordt onderzocht hoe het nog toegelaten middelpakket optimaal ingezet kan worden. Daarbij wordt naast spuitschema's ook nagegaan wat het effect van spuittechniek is en zuur. Ook wordt onderzocht wat bereikt kan worden met alternatieve methoden zoals looftrekken en geheel nieuwe technieken. Op de velddag is een demoveld aangelegd.

Onderzoek bemesting

Bemestingsproef, waarin verschillende producten naast elkaar zijn toegepast. Het betreft producten van Olmix (gewasbespuiting ), Alltech, OCI en ecoSolv. En ook wordt gekeken naar een verhoogde fosfaatbemesting en toepassing van sporenelementen. Tijdens de rondleiding worden de verschillende producten toegelicht.

Luis-virusproef bemesting / nateelt virus

De meningen over de beste aanpak van de luis / virusbestrijding zijn verdeeld. Diverse strategieën met een herplanting van pootgoed uit de luisvirus proef van 2018 worden in dit onderzoek uitgetest en toegelicht door een adviseur van Delphy. Meegenomen in dit onderzoek zijn de producten van BASF, Bayer, Belchim, Certis, Holland Fyto, Plant Health Cure, Soiltech, Syngenta en Vossen Laboratories

Spuittechniek

Homburg zal met een Hardi Twin force laten zien welke mogelijkheden er zijn in driftreducerende maatregelen.

Machines-demo's

Deze middag zijn op het erf geplaatst:
- mobiele solar unit voor drip irrigatie van Broere Beregening BV;
- Wingssprayer plaatst een spuitmachine;
- Ovlac Ecoploeg met vorendrukker en Moreni kopegg met Samurai messen van Koeckhoven.net
- Veldspuit iXtrack T4 met fronttank iXtra LiFe voor vloeibare kunstmest toediening, ISOBUS aangestuurd van Kverneland;
- een kistenvuller van VHM machinery;

Informatieplein

Als standhouder in de schuur en/of op het veld zijn de volgende bedrijven aanwezig:

- Nemacontrol VOF;

- GroeNoord Ag & Turf BV heeft een opbrengstmeter meegebracht;


- Corteva AgriScience vertelt u meer over luizendoodmiddel Closer en Zorvec tegen phytophthora;


- DT Dijkstra met kennis in huis over conventioneel en optisch sorteren en inspecteren van

aardappelen;


- Wageningen Universiteit & Research, Wageningen Plant Research / Open Teelten - Field Cropskan

u meer vertellen over de PPS Virus & Vector PootAardappel.

Vakblad vd Grond

Meer informatie over de verschillende demo's en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad 'vd Grond' Pootaardappeldie alle pootgoedtelers in Nederland eind juni zullen ontvangen.

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast Dé Landelijke Pootaardappeldag ook een pootaardappelvelddag. Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties.

De Pootaardappelvelddag krijgt een vervolg op Dé Landelijke Pootaardappeldag op 30 januari 2020 in Emmeloord waar ieder jaar zeker 250 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.