Proefmonsters en echte cijfers

nieuwe technieken

Proefmonsters en echte cijfers

"Gemiddeld 20% van de pootaardappels zit in het verkeerde bakje ". Een uitspraak van Jos Broeders van GeJo Grading. Deze uitspraak is geen uitspraak op basis van een gevoel of een inschatting maar een uitspraak op basis van metingen. Broeders heeft tijdens zijn studie aan de HLS onderzoek gedaan naar de sorteringen van het pootgoed en de mate waarin de sorteringen daadwerkelijk overeen kwamen met de afgeleverde sortering. Een verbazingwekkend gemiddelde van 20% van de afgeleverde aardappelen zat in de verkeerde sorteer range.


Echte cijfers

De inschatting of het gevoel is belangrijk in de teelt van pootaardappelen maar naast het gevoel geven echte cijfers extra zekerheid. En voor die extra cijfers biedt Broeders via Gejo Grading de Smart Grader en de Smart Grader Reader aan. De Smart Grader is een optische sorteerder die uiterst nauwkeuring sorteert op vierkantmaat, diameter, en lengte. Ook de kluiten en andere ongerechtigheid sorteert de Smart Grader eruit.


Specificaties

De Smart Grader Reader is een mobiel apparaat dat monsters met optische techniek beoordeelt. Met de Reader is het mogelijk om in een kort tijdsbestek ter plaatse een monster te beoordelen op de reële sortering. Daarmee kan om het moment van loofdoding nauwkeurig gepland worden. Maar nog veel belangrijker is om inzicht te krijgen in de specificaties van de diverse partijen die in de opslag liggen. En daar leent de Reader zich bij uitstek voor.


Blote oog

Sinds 2009 is Broeders samen met een compagnon leverancier van de Smart Grader en inmiddels heeft Broeders ruime ervaring met de verschillen tussen de menselijke inschatting en de daadwerkelijke metingen. Wanneer in een aardappelbox of in een kist wordt gekeken vallen met name de grove aardappelen op. De kleinere aardappelen rollen weg in hoeken of zakken weg tussen de grotere aardappelen. Daardoor is de inschatting op het blote oog altijd vertekend. Met een monster van de partij geanalyseerd door de Smart Grader reader, ontstaat een reëel beeld van de verhoudingen tussen de verschillende sorteringen. Dit inzicht maakt planning van sorteercapaciteit strakker. Ook geeft dit inzicht een beter beeld naar de afnemer. De afnemer is zekerder van zijn partij en kan beschikbare marktkansen beter in vullen.


Informeren

Broeders merkt op dat metingen discussies kunnen voorkomen. Een aardappel is een levend product en een gesorteerde partij droogt altijd in waardoor de sorteerverhouding veranderd. Een gesorteerde partij die een paar weken wacht op afname kan een andere maatsortering hebben dan tijdens het oorspronkelijke sorteerproces. Informeren van de afnemer tijdens het sorteren geeft helderheid en maakt ook duidelijk welke partijen bewaard kunnen worden of weg moeten.


Inzicht

De Smart Grader Reader vindt zijn weg over de hele wereld. Wel valt op dat op dit moment met name onderzoek instellingen, handelshuizen, verwerkers/verpakkers en gewasbeschermingsleveranciers de Reader aanschaffen. Daarmee krijgen de toeleveranciers en afnemers inzicht in de pootaardappelpartijen. Dat inzicht zou in de optiek van Broeders ook bij de pootaardappeltelers aanwezig moeten zijn. De Smart Grader reader helpt om dit reëel inzicht te verkrijgen. De Smart Grader Reader werkt op 230Volt en is transporteerbaar achter in een bestelauto.

De Smart Grader Reader is op de pootaardappelvelddag te zien. Bezoekers die een monster aardappelen meenemen krijgen een rapportage van de partij als ze de stand van GeJo Grading bezoeken.