Spuitlicentiepunt op de Open dag

Op de Open dag akkerbouw is het mogelijk om een punt te halen voor de spuitlicentie. Dit jaar biedt de organisatie van de Open dag de bezoekers niet alleen nieuwe kennis maar ook de mogelijkheid om deze nieuwe kennis onderdeel te maken van de spuitlicentie certificering.


Certificering

De spuitlicentie lijkt een vanzelfsprekendheid voor de praktische akkerbouwer. En voor het opdoen van nieuwe kennis zijn de spuitlicentiebijeenkomsten een belangrijke informatiebron. Maar ook naar de buitenwereld is het systeem van spuitlicentie een voorbeeld van de randvoorwaarden om met gewasbeschermingsmiddelen te mogen werken. Immers alleen gecertificeerde medewerkers en ondernemers mogen gewasbeschermingsmiddelen toedienen. En die mogen dat alleen als ze gecertificeerd zijn middels een consequent puntensysteem. De maatschappij doet wel eens voorkomen of dat er zo maar gespoten wordt. Dat is natuurlijk niet waar en dat kan onderbouwd worden door te verwijzen naar het systeem van de spuitlicentie.


Waardevol

De spuitlicentie route op de Open dag leidt langs alle proeven in zowel de suikerbieten als de zetmeelaardappelen. Tijdens deze rondgang wordt er een toelichting gegeven op de proeven en is er alle ruimte om vragen te stellen en om met elkaar te discussiëren. De ervaring leert dat juist deze discussie met deelnemers onderling in combinatie met de kennis en ervaring van adviseurs en onderzoekers leidt tot een waardevolle bijeenkomst. Deze spuitlicentiebijeenkomst geldt voor het onderdeel Teelt.De spuitlicentiebijeenkomst volgt een aanpak dat didactisch onderbouwd is en ontwikkeld door Derk Evert Waalkens van Terranext.

Deelnemen aan de spuitlicentieroute is alleen mogelijk bij opgave vooraf. Opgeven via info@terranext.nl. Tijdens de bijeenkomst identificatie en spuitlicentiepas meenemen.