Met 'v/d Grond' brengen we inhoud en duiken we dieper in achtergrond en motivaties van ondernemers en bijbehorende ontwikkelingen. Met de titel 'v/d Grond' verwijzen we naar de grond als voedingsmedium, naar de grondigheid van de ondernemers, naar de constructieve grondhouding van iedereen die in de akkerbouw bezig is. Vanuit deze basis houding staan er stevige bedrijven met standvastige ondernemers.

In 'v/d Grond' brengen we ook specifieke zaken vanuit de open dagen de Peenacademie en de Pootaardappelacademie onder de aandacht. Ook dat is een voorbeeld van een nieuwe manier van kennisuitwisseling. Sceptici zullen zeggen dat de collectiviteit is verdwenen. Realisten zullen constateren dat er een nieuwe vorm van collectiviteit aan het ontstaan is. En 'v/d Grond' speelt graag in op nieuwe collectiviteit.

Voor 'v/d Grond' zoeken we naar diepgang en achtergrond. 'v/d Grond' staat voor open uitwisseling van kennis en informatie. Een ieder die invulling wil geven, of suggesties heeft staat het vrij om dit te melden op redactie@vdgrond.nl. We wensen u veel leesplezier.

'v/d Grond' is bestemd voor de akkerbouwer. 'v/d Grond  wordt verspreid op basis van een adresselectie. Wil je 'v/d Grond' ook ontvangen!