Weerbare planten in onderzoek

Weerbare planten en weerbare teeltsystemen. Deze kreten komen continu voorbij als het over de toekomst gaat van de plantenteelt. Deze kreten komen voort uit de toekomstvisie voor gewasbescherming in 2030. De toekomstvisie is ontwikkeld door het ministerie van LNV met input van insprekers. Om de algemene ambitie 'weerbare planten en weerbare teeltsystemen' tastbaar te maken is er op het proefveld dat op de aardappeldemodag te bezoeken is een onderzoek te zien met plantversterkers. In dit onderzoek zijn de volgende plantverstekers opgenomen.

Zeba Prime

Zeba Prime is een microgranulaat op zetmeelbasis. Zeba Prime vangt ongeveer 500x zijn gewicht aan water en geeft dit af aan de wortel naar behoefte gedurende het groeiseizoen. Het afgeven van water gebeurt meerdere keren gedurende het teeltseizoen. Hierdoor wordt de vochthuishouding van de bodem verbeterd, wat leidt tot een hogere opbrengst, betere knolzetting en minder uitspoeling van mineralen. Voor een effectieve werking in het seizoen moet de Zeba Prime bij de knol in de rug moet worden ingewerkt. Toepassing vindt plaats met een granulaatstrooier tijdens het poten. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de Zeba Prime niet goed mengt met andere granulaten vanwege een lager soortelijk gewicht en hierom in een aparte granulaatstrooier moet.

Bij de gelijktijdige toediening van vloeibare meststoffen moet in acht worden genomen dat er voldoende scheiding is tussen de plaats op de pootmachine waar de Zeba Prime toegepast wordt en de vloeibare meststoffen.

Voordeel van de toepassing van Zeba Prime in pootgoed is dat droogtestress minder effect zal hebben op de knolzetting vanwege de verbeterde vochthuishouding van de bodem. Voor pootgoed is de adviesdosering Zeba Prime 10 kg/ha ingewerkt in de rug bij de knol.Aphasol

Aphasol is een biostimulant die volledig op basis van reststromen uit de pluimveesector wordt gemaakt en die in hoofdzaak uit aminozuren bestaat. De biostimulant werd ontwikkeld met als doel gewassen efficiënter te kunnen telen. Door aminozuren via besproeiing op het blad van bepaalde gewassen aan te brengen, kan Aphasol er namelijk voor zorgen dat ze energie uitsparen en nutriënten beter en efficiënter opnemen. Bovendien zorgt de biostimulant ervoor dat gewassen beter voorbereid zijn op extremere klimatologische situaties zoals hitte en droogte. Zo garandeert Aphasol hogere opbrengsten en een betere gewaskwaliteit, zelfs onder moeilijke omstandigheden en biedt het een oplossing voor landbouw in gebieden waar traditionele landbouwmethodes vaak ontoereikend blijken.

Ful-Power: Snellere beginontwikkeling van pootaardappelen

"Onze pootaardappelopbrengst is heel hoog. De homogeniteit van onze aardappels is goed." Zomaar een aantal opmerkingen van telers die Ful-Power gebruiken in de aardappelteelt. Ful-Power is een natuurlijk product op basis van fulvinezuur, dat is geëxtraheerd uit humus. Fulvinezuur neemt voedingsstoffen in de plant op en geeft deze af in de cel. In de cel neemt fulvinezuur ongewenste zware metalen op en voert deze af. Fulvinezuur vergroot door haar werking de opname van voedingsstoffen. Dit heeft een positief effect op de weerstand, vitaliteit van de grond en gewassen.
Op bijgaande foto is het verschil te zien in opkomst tijdens een van onze praktijkproeven duidelijk zien. De aardappels rechts hebben Ful-Power gehad bij het poten. De opkomst is een stuk sneller dan de aardappelen die u links op de foto ziet, zonder Ful-Power. Het verschil in ontwikkeling is duidelijk zichtbaar, terwijl de pootdatum, gewasbescherming en omstandigheden exact gelijk zijn. Deze snelle start werkt het hele groeiseizoen door. Op het demoveld van de Pootaardappel Velddag kunt u zelf het effect van Ful-Power op de beginontwikkeling bekijken. Wij ontmoeten u daar graag!  

Vidi
Koppert is al een aantal jaren bezig om de ervaringen met plantweerbaarheid en biostimulanten uit de glastuinbouw te vertalen naar de buitengewassen en met name pootaardappel. Op het proefveld van de pootaardappelacademie ligt dit jaar een proef met de toepassing van verschillende biostimulanten uit de Natugro lijn van Koppert. Doel van de proef is om aan te tonen dat met de inzet van dit schema de pootgoed teler een betere opbrengst genereert door meer knollen in de relevante pootgoedmaat. Vragen hierover? Neem gerust contact op!
Stoller

Stoller Europe produceert landbouwkundige producten op basis van een uitgebreide kennis van de plantenfysiologie en haar praktische toepassingen als mogelijke oplossing voor een groot aantal traditionele problemen die zich voordoen in de huidige landbouw.

Stoller richt zich voornamelijk op het controleren en balanceren van de hormoonhuishouding in de plant. Deze hormoonbalans bepaalt in belangrijke mate hoe de beschikbare eigen opgewekte energie wordt verdeeld in de plant tijdens de verschillende groeifases. Vele (externe) omstandigheden hebben invloed op deze balans en beïnvloeden (voornamelijk in negatieve zin) het maximale genetische potentieel van een plant gedurende het groeiseizoen. Door deze kennis om te zetten in toepasbare agronomische oplossingen zijn door Stoller gepatenteerde technieken ontwikkeld. Deze technieken wordt al meer dan 50 jaar met succes toegepast in hun innovatieve producten. De oplossingen passen tevens uitstekend in een geïntegreerde management systeem (IPM, ICM) Veel van de technieken hebben zich wereldwijd bewezen in een breed aantal teelten waaronder de aardappelteelt. Echter, naast deze fysiologische kennis is kennis van de (lokale) agronomie evenzo belangrijk om de inzet van de Stoller oplossingen tot een succes te maken. Stoller heeft daarom dan ook de laatste jaren flink geïnvesteerd in meerdere lokale aardappelproeven en demo's om aan te tonen dat onze oplossingen ook toegevoegde waarde bieden onder de lokale teeltomstandigheden en met de lokaal toegepaste teelttechnieken.